Video produkcia ... príjemné sledovanie

Medium CD 8 -Audio ukážky