Tradičná Goraľská svadba jak sa patrí ! Vďačný ľudia super zábava do bieleho rána .