začiatok nahrávania 14.11.2015 - koniec nahrávania 17.11.2015